Η αξία ενός καλού μεταφραστή

Δεν είναι μυστικό ότι οι οργανώσεις έχουν στραφεί όλο και περισσότερο σε προηγμένες αναλύσεις και τεχνητή νοημοσύνη (AI) για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες traducciones juradas baratas, από την έρευνα και το σχεδιασμό έως την αλυσίδα εφοδιασμού και τη διαχείριση των κινδύνων ή να υπολογίσει με ακρίβεια πόσο ένας μεταφραστής χρεώνει ή πόσο πρέπει να χρεωθεί τουλάχιστον.

Στην πορεία, υπήρξε πολλή λογοτεχνία και εκτελεστικό στέλεχος σχετικά με την πρόσληψη και την εξάπλωση των επιστημόνων δεδομένων όλο και πιο σπάνια για να συμβεί αυτό. Βεβαίως, οι επιστήμονες δεδομένων πρέπει να δημιουργήσουν αναλυτικά μοντέλα – σε μεγάλο βαθμό μηχανισμένη μάθηση και, όλο και περισσότερο, βαθιά μάθηση – που μπορούν να μετατρέψουν μεγάλα ποσά δεδομένων σε αντιλήψεις. Πιο πρόσφατα, ωστόσο, οι επιχειρήσεις έχουν επεκτείνει τη διαφάνεια τους, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία με την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση απαιτεί όχι μόνο επιστημονικά δεδομένα, αλλά και όλων των πολυλειτουργική και ευέλικτη ομάδες που περιλαμβάνουν δεδομένα μηχανικούς, αρχιτέκτονες δεδομένα , εμπειρογνώμονες στην οπτικοποίηση δεδομένων και, ίσως, τους σημαντικότερους μεταφραστές.

Γιατί οι μεταφραστές είναι τόσο σημαντικοί;

Να διασφαλιστεί ότι οι οργανώσεις επιτευχθεί πραγματική επίπτωση των αναλυτικών πρωτοβουλίες τους (η οποία έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της διατήρησης των επιστημόνων ικανοποιημένοι δεδομένων και είναι πιο πιθανό να παραμείνουν, ανακούφιση στελέχη άγχος για την πηγή της εν λόγω ταλέντου) .

Τι ακριβώς είναι ένας αναλυτικός μεταφραστής;

Για να καταλάβετε περισσότερα για τους μεταφραστές, είναι σημαντικό να καταλάβετε πρώτα τι δεν είναι. Οι μεταφραστές δεν είναι αρχιτέκτονες δεδομένων ή μηχανικοί δεδομένων. Δεν είναι απαραίτητα επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανάλυση και δεν έχουν βαθιά τεχνική εμπειρία στον προγραμματισμό ή τη μοντελοποίηση.

Αντ ‘αυτού, οι μεταφραστές να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ της τεχνογνωσίας των μηχανικών δεδομένων και των επιστημονικών δεδομένων και επιχειρησιακή εμπειρία των διευθυντών μάρκετινγκ, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της μεταποίησης, οι κίνδυνοι και οι άλλοι διαχειριστές πρώτη γραμμή Στο ρόλο τους, οι μεταφραστές συμβάλλουν στην εξασφάλιση ότι οι ιδέες που δημιουργούνται μέσω της εξελιγμένης ανάλυσης μεταφράζονται σε αντίκτυπο σε κλίμακα σε έναν οργανισμό. Μέχρι το 2026, το McKinsey Global Institute εκτιμά ότι η ζήτηση για μεταφραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να φθάσει τα δύο έως τέσσερα εκατομμύρια.

Τι κάνει ένας μεταφραστής;

Από την αρχή της ανάλυσης πρωτοβουλίας, οι μεταφραστές που βασίζεται στη γνώση του τομέα σας για να βοηθήσει τους ηγέτες των επιχειρήσεων εντοπισμό και την ιεράρχηση των προβλημάτων των επιχειρήσεων τους, με βάση την οποία θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αξία όταν επιλυθούν. Αυτά μπορεί να είναι ευκαιρίες μέσα σε μια ενιαία γραμμή των επιχειρήσεων (π.χ. βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων στον τομέα της μεταποίησης) ή πρωτοβουλίες μεταξύ των διάφορων φορέων (π.χ., μείωση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων).

Οι μεταφραστές επωφελούνται από τις πρακτικές γνώσεις τους για AI και την ανάλυση για να μεταφέρουν αυτούς τους επιχειρηματικούς στόχους στους επαγγελματίες των δεδομένων που θα δημιουργήσουν τα μοντέλα και τις λύσεις. Τέλος, οι μεταφραστές διασφαλίζουν ότι η λύση παράγει γνώση που η επιχείρηση μπορεί να ερμηνεύσει και να εκτελέσει και, τελικά, να γνωστοποιήσει τα οφέλη αυτής της γνώσης στους χρήστες των επιχειρήσεων για να οδηγήσουν στην υιοθεσία.

Δεδομένης της ποικιλομορφίας των πιθανών περιπτώσεων χρήσης, οι μεταφραστές μπορούν να είναι μέρος της ομάδας εταιρικής στρατηγικής, ενός λειτουργικού κέντρου αριστείας ή ακόμη και μιας επιχειρησιακής μονάδας που έχει ανατεθεί να εκτελέσει περιπτώσεις αναλυτικής χρήσης.